Camera's van EM Group controleren de temperatuur bij Brussels Energie.

Brussel Energie, produceert energie met uw niet-recyclebaar huisvuil of gelijkgesteld afval, steeds met oog voor het leefmilieu. Het bedrijf speelt met zijn verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk afval in Neder-Over-Heembeek, een belangrijke rol in het afvalbeleid van het Brussels gewest. De drie verbrandingslijnen verwerken dagelijks 1650 ton huishoudelijk afval en produceren stoom die in de naastgelegen centrale omgezet wordt in elektriciteit.

 lachouffe

De samenwerking tussen Brussels Energie en EM Group begon in 2021 toen Brussels Energie hun analoge camera's wenste te vernieuwen naar nieuwe intelligente IP camera's van Mobotix. Door een efficiënte invulling en nieuwere generatie camera's heeft men nu niet enkel een beter en ruimer beeld met minder camera's maar de camera's houden ook de temperatuur van de verbrandingsovens in de gaten. De thermische camera's die onder andere gericht zijn op de verbrandingsovens genereren een temperatuur afhankelijke alarmmelding als er potentiële branden of warmtebronnen gedetecteerd zijn. De thermische camera neemt beelden in het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum. De camera detecteert en meet de temperatuurverschillen en geeft deze visueel weer in  een warmtebeeld. Het temperatuurmeetbereik gaat van -40° tot 550 °C met de mogelijkheid van om temperatuurverschillen vanaf 0,3°C te herkennen.

  mobotix mx m16tb r079

Meer realisaties/referenties van EM Group in uw sector/regio? Vraag info via dit contactformulier.

Realisaties