Projectaanpak

projectaanpak

U heeft een specifieke probleemstelling en die vergt een specifieke aanpak en oplossing. Daarom is het onmogelijk om op voorhand te schetsen hoe we tewerk gaan om uw gewenste oplossing te bereiken. Onze projectaanpak is er wel altijd op gericht om zo efficiënt mogelijk tot een eindoplossing te komen.

Voor zover mogelijk worden voor elk project een aantal fasen afgebakend met daarin duidelijke milestones en targets. Dit laat zowel u als ons toe om de vordering van het project nauwgezet op te kunnen volgen om zo succes te garanderen.

 

Fasering van onze projectaanpak:

1. Consulting
Dankzij onze jarenlange praktijkervaring bieden onze consultants gerichte adviezen en begeleiden zij u bij alle aspecten van het project.

2. Haalbaarheidsstudie
Deze studie heeft tot doel een referentiekader te beschrijven waarin het project kan gerealiseerd worden. Aspecten zoals infrastructuur, software, inplanting, netwerk en techniek, worden hierbij behandeld en dit gerelateerd naar budgetten, faseringen en klantbetrokkenheid.

3. Analyse & offerte
Om tot de beste oplossing in functie van de specifieke behoeften van de klant te komen, wordt de situatie eerst grondig geanalyseerd. We zorgen onder meer voor een technische analyse die resulteert in een beschrijving van de functionele vereisten (nodige infrastructuur met betrekking tot hardware, software, server, etc.), de procedures en verantwoordelijkheden, het noodzakelijke personeel en de nodige opleiding en nazorg. Dit alles wordt gekoppeld aan een gedetailleerde budgettering. Na akkoord van beide partijen door het tekenen van een overeenkomst, wordt het project aangevat.

4. Implementatie & projectmanagement
Na de analyse wordt overgegaan tot de uitvoering van het project: van de programmering en testen tot de uiteindelijke implementatie. Alle stappen binnen het project worden nauwgezet uitgevoerd, zoals gedetailleerd beschreven in de overeenkomst. EM Group garandeert een vlot beheer van het totale project. Het volledige proces wordt op voorhand met u in detail besproken en de diverse stappen op weg naar de finale oplossing worden in detail beschreven. Voor elke stap wordt een planning gemaakt waarin duidelijke procedures vastgelegd worden.

5. Opleiding & Training
EM Group zorgt voor de nodige opleidingen en training zodat u en uw medewerkers optimaal met onze oplossingen kunnen werken. Dit gebeurt uiteraard conform met de diverse afspraken vastgelegd in de overeenkomst.

6. Oplevering & Garantie
De installatie, het testen en de implementatie worden uitgevoerd conform met de afgesproken planning. De implementatie wordt afgerond met de voorlopige oplevering welke definitief wordt na de waarborgperiode.

7. Nazorg (SLA)
EM Group voorziet de nodige Service Level Agreements op maat van de klant. Zo is er een “User Helpdesk Contract”, een “Software Maintenance Contract” en een “Hardware Maintenance Contract”. In essentie zorgen deze contracten ervoor dat medewerkers die een opleiding gevolgd hebben bij ons terecht kunnen met eventuele vragen en dat uw hard- en software altijd up-to-date is. Ons doel is een kwalitatieve operationele waarborg te bieden.

 

Realisaties